Professionell doftmarknadsföring — Vi kan allt inom doft

Karlstads Universitet 2016

Doftljus
51%

Starkare köpintention

Så påverkar lukt vårt köpbeteende

I senaste studie om doftmarkandsföring visar CTF, ( centrum för tjänsteforskning ) vid Karlstad Universitet helt otroliga siffror.

Varje dag, utsätts man för flera säljbudskap och varierande nya och gamla marknadsföriningsmetoder. Konkurrensen och tillvägagångssätt för att locka vår uppmärksamhet ökar och förändras konstant. Lyckligtvis, genom att använda dofter ökar det våra köpsignaler – Är resultatet som Karlastad Universitet har kommit fram.

Senaste studien bevisar en ökad köpbeteende hos personer som har utsats för söta dofter. Studien som genomfördes av CTF, centrum för tjänsteforskning, vid Karlstad Universitet tillsammans med kaffemärket Löfbergs.

Experimentet skedde på Kungsgatan i Stockholm där 100 personer deltog. Forskarna genomförde en eyetrackingstudie för att kunna mäta hur människors köpbeteende påverkas av dofter. Enligt eyetracking-datan ska den visa vart deltagarnas uppmärksamhet riktades, vad dem fixerade blicken på samt hur länge varade blocken på specifika skyltar och varor.

Deltagarnas ögonrörelser registrerades med ögonrörelseglasögon under promenaden förbi Löfbergs. Vissa av dem exponerades för doften av kaffe eller kaka längs vägen. Resultatet visade att 51 procent av deltagarna spenderade längre tid på skyltarna och hade 21 procent högre köpintention än de som utsatts för kaffedoft. Cirka 27 procent fler kom ihåg att de hade sett skyltarna och köpintentionen ökade med 40 procent. Deltagarna kommenterade att de blev mer positiva till varumärket.

Enligt Poja Shams, lektor i företagsekonomi vid Karlstads universitet, är slutsatsen reliabel även om det var begränsade antalet deltagare i studien:

Det är främst den söta doften som är drivkraften för uppmärksamhet. Deltagarna som blev exponerade för kak-doft tittade 51 procent längre tid på skyltmaterialet och hade 21 procent högre villighet att köpa kaférelaterade produkter. Så om man vill öka försäljningen av kafé produkter är det bättre att använda sig av en doft av kakor än kaffebönor” enligt Poja Shams.

Slutsatsen av studien är att kaférelaterade dofter påverkar uppmärksamheten mot kaféet vilket förstärker minnet av upplevelsen och ökar köpintentionen. Det innebär att skyltmaterialet är avgörande för att lukten ska ha någon effekt på försäljningen då dofterna paras ihop med relevant information i omgivningen,” säger professor Anders Gustafsson.

Studien visade också ett samspel mellan våra sinnen och att det är en serie av händelser som vägleder oss att fatta beslut om köp. Dofter påverkar synen minns den specifika dofter samt påverkar köpintentionen. På så sätt kombineras både syn- och luktsinne. Därför är det förmånligt att använda sig av dofter för att fånga uppmärksamhet och på så sätt öka försäljningen.

Mer om studien kan du läsa om direkt på Universitetens hemsida.