Professionell doftmarknadsföring — Vi kan allt inom doft

Dofter som dödar bakterier – Studien från Milano Universitet 2016

Doftljus
79%

Bakteriedödande effekt

Väsentlig oljeblandning minskar bakterier och svampar i Sjukhusmiljöer

Att eteriska oljor i praktiken utgör desinfektionsmedel, d.v.s. att dessa är antibakteriella, svampdödande och antivirala – har länge varit känt för dem som arbetar med eteriska oljor i sjukvården. Det är också ett ämne som dedikerats mycket utrymme genom vetenskapliga studier.

Abstrakt

Eteriska oljor minskar bakterier och svampar på sjukhuset ”På ett italienskt sjukhus har de antimikrobiella effekterna av eteriska oljor påvisats genom rumsdoft. Det undersöktes huruvida rumsdoft, från en blandning av eteriska oljor, minskar förekomsten av bakterier och svampar.

Innan studien påbörjades och fortsättningsvis därefter genomfördes test var 30: e dag genom att tappa behållare, skåp och ledstänger för Enterococcus faecilis, Escherichia coli, Proteus vulgaris, Salmonalla typhimurium, Staphylococcus aureus, Candida albicans, Aspergillus niger och Saccharomy- ces cerevisiaia. För detta ändamål genomfördes korrekt dokumentation av recept och tider för intag av mediciner mot infektioner hos 32 patienter. Studier genomfördes på två separata (men lika uppdelade) våningar. Den ena desinficerades med konventionella desinfektionsmedel, och vid den andra tillämpades en blandning av eterisk olja i två av åtta rum på natten i 8 timmar med dörrarna stängda. Under dagen hölls dörrarna öppna, så att luften i korridoren och andra rum kunde cirkulera.

Resultat

reduktion av bakterier och svampar:

  • på bord> 90%
  • Skåpområden> 75%
  • Fullständig sterilitet hittades på de bord som var mest utsatta för blandningen av eterisk olja.
  • Under de sista 30 dagarna av studien avbröts studien i rummet och antalet bakterier ökade till nivån som förelåg innan studiens början.
  • Receptens varaktighet, särskilt avseende recept som utfärdats för personer med luftvägsinfektioner, var lägre på golvet som använde eteriska oljor med 80% och 86% än på golvet med konventionella desinfektionsmedel. ”

Det betyder:

  • 70% mindre antibiotiskt intag
  • 100% mindre intäkter från slemlösande produkter
  • 100% mindre intäkter från bronkodilatatorer
  • 67% mindre behov av steroida antiinflammatoriska läkemedel
  • 33% mindre behov av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

Det är spännande att inga biverkningar som t.ex. B. allergiska reaktioner på eteriska oljor inträffade.

Slutssats

Den eteriska oljeblandningen reducerar effektivt bakterier och svampar och minskar intaget av antibiotika, bronkodilatorer, steroida antiinflammatoriska och icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel.

Luftspridda eteriska oljor i kombination med standardiserade sanitetsförfaranden för miljökontroll av mikrobiota i nosokomiala sjukhusinläggningar.

Luftspridda eteriska oljor i kombination med standardiserade sanitetsförfaranden för miljökontroll av mikrobiota i nosokomiala sjukhusinläggningar.

Gelmini F1, Belotti L2, Vecchi S1, Testa C3, Beretta G4.

Författarinformation

1 – Institutionen för farmaceutiska vetenskaper, universitetet i Milano, Italien.

2 – Fondazione „Don Ambrogio Cacciamatta“, Iseo, Italien.

3 – Functional Point S.r.l., Laboratorio di Microbiologia e Virologia, Bergamo, Italien.

4 –   Elektronisk adress: giangiacomo.beretta ( @ )unimi.it