Professionell doftmarknadsföring — Vi kan allt inom doft

Hur stark är luktsinnet egentligen?

2 jul, 2013

Jämfört med människans luktsinne kan luktsinnet hos andra djur vara både komplexare och mer specialiserat på andra dofter. Hos hunden upptar luktcentrum ungefär en tredjedel av hjärnan, hos människan en tjugondel.

Djur, människor, växter, ja i stort sett allt som finns sänder ut ämnen som luktar – doftmolekyler/doftämnen. I näsans slemhinna finns miljontals nervceller. Varje cell har bara en luktmottagare. Totalt har vi ca 350 olika luktmottagare, doftreceptorer, (en mus har 1300) som känner av doftämnen när vi andas luft genom näsan. Receptorerna sparkar igång en process som leder till att vi känner en lukt. Via en särskild nervbana, luktnerven som består av miljontals enskilda nerver, transporteras doftsignalen till olika delar i hjärnan: känslornas centrum (amygdala) och där vi lagrar nya minnen (hippocampus). Doften kan sedan framkalla en känsla eller ett minne hos oss, eller lagra ett nytt minne. Så om du vill slippa att städa så häll lite såpa i hörnorna. Såpdoften talar ju om att det är nystädat!

Det som vi uppfattar som smak beror också till stor del på våra luktintryck.