Professionell doftmarknadsföring — Vi kan allt inom doft

Sinnesmarknadsföring i praktiken del 2. Dem 5 sinnena

18 aug, 2014

I del 2 av “sinnesmarknadsföring i praktiken” vill vi gärna berätta för våra läsare om hur människor egentligen påverkas genom de 5 olika sinnena, vad man behöver tänka på vid sinnesmarknadsföring och självklart ett par av våra bästa tips till dig som vill använda dig av sinnesmarknadsföring mot era kunder.

Syn.

Det är oftast synen som ger en köpimpuls, varför såväl butiksmiljön som produkternas utseende har betydelse för synintryck och köplust. Det visuella intrycket spelar stor roll för vilka känslor kunden förknippar med butiken. Miljö och utformning av butiken kan skilja butiken från en annan och på så sätt ge kunden ett mervärde.

Kunderna kan oftast inte ta till sig hela sortimentet, utan uppmärksammar ca 50 produkterna. Helt enkelt är vi människor för lata och vill inte försvåra det för sig själva. Vi tittar och köper oftast samma typ av varor som vi alltid brukar göra. Därför handlar kunderna oftast det de brukar handla och ser inte det resterande sortimentet.

Tips från coachen.

I en butiksmiljö är det extra viktigt att arbeta med just sortimentet och exponeringen. Det är även viktigt att arbeta med butiksmiljön. Butiksmiljön och skyltfönstret måste vara levande. När människor går förbi och scannar av butiken med ögonen märker de skillnaden i placeringar eller i skyltfönstret. Det fångar upp hjärnans uppmärksamhet och skapar ett intresse för att utforska nyheterna.

De synliga elementen i butiksmiljön är butikslayout, inredning, skyltar, ljus och färg. Om butiksatmosfären skapar en positiv känsla hos konsumenten köper de ofta mer och gör fler impulsköp.

Doft.

Luktsinnet är ett av våra starkaste sinnen och också det som väcker flest känslor. De mest bestående intrycken av en plats får vi genom vår doftupplevelse. Luktsinnet går inte att manipulera på samma sätt som de övriga sinnena d.v.s. vi känner alltid den doften som finns på platsen och intrycket skapas bortsett från övriga faktorer. Doftmarknadsföring är den mest kraftfulla och effektiva marknadsföringskanalen. Det ger en helt ny möjlighet att påverka kundernas köpbeteenden på en känslomässig och nästan helt omedveten nivå. Studier har visat att dofter påverkar en persons humör och minnen mer än något annat sinne.öka försäljningen

Forskning visar att miljöer som doftar trevligt drar till sig folk medan icke väldoftande miljöer inte har samma effekt på kunder och besökare. Dofter kan användas på många olika sätt och med olika syften.

Tips från coachen.

Det kan handla om att använda dofter för att skapa uppmärksamhet kring en produkt, för att positionera eller förstärka ett varumärke eller skapa en trevligare atmosfär att vistas i för konsumenterna. Doften kan även användas för att förtydliga en viss miljö i butiken eller locka människor till dolda butiksytor med ett doftspår. Eller så kan man doftsätta t.ex endast entrén till butiken för att göra ett tydligt miljöombyte mellan just butiken och resten av gallerian eller gatan d.v.s. skapa en unik känsla för just din butik.

Smak.

Tyvärr så är det inte alltid man kan smaka på en produkt eller en tjänst. Traditionellt används smaksinnet i marknadsföringssammanhang genom demonstrationer och provsmakningar. Smaksinnet används dock relativt sällan som en marknadsföringskanal. Vilket är synd då speciellt livsmedelsbutiker skulle kunna gynnas av att skapa en smakupplevelse.

Tips från coachen.

Att stimulera smaksinnet kan möjliggöra att kunderna stannar kvar längre i butiken, vilket medför att konsumtionen kan öka. Genom provsmakningar så får faktist kunden en exakt beskrivning av produkten i sin hjärna. Smaken är olika hos alla människor och det finns smaker som vi tycker om och smaker som vi tycker mindre om.

Genom att låta kunden provsmaka en produkt kan man vinna kundens förtroende för alltid, men även öka NKI index genom att utesluta att kunden faktisk köper en produkt som han eller hon inte kommer tycka om.

Hörsel.

Ljud kan användas för att fånga uppmärksamhet eller för att påverka kunderna. Ljud används ofta för att förstärka intryck inne i butiken. Forskning har visat att människor frivilligt riktar sin uppmärksamhet mot trevliga ljud med låga, mjuka toner, medan otrevliga och hårda ljud tvingar till sig uppmärksamhet. Det finns även forskning som visar att ljud som människor inte varit medvetna om kan påverka deras köpbeteende.

Musik kan användas för att sålla bort störande bakgrundsljud eller för att mota bort den jobbiga tystnaden i en butik. Musik påverkar även graden av upprymdhet och glädje hos kunden vilket i sin tur påverkar den faktiska tiden som konsumenten spenderar i butiken eller området.

Ett roligt faktum är att studier visar att kunder stannar längre respektive kortare i butiken beroende på hur långsamt eller snabbt musiken spelas.

Tips från coachen.

Ljudduschar och andra ljudlösningar som skapar en trevlig dimension i butiken kan uppfattas störande ifall de används med fel strategi. Med rätt strategi kring ljuddesign kan ljudet i butiken bli verktyget som kan föra ut ditt budskap, förstärka upplevelsen eller bygga ditt varumärke i ytterligare en dimension. 3 snabba checktips från oss om ljuddesign.

  1. Sänk volumen.
  2. Begränsa ljudet till en avgränsad miljö eller yta.
  3. Se till att ljudet passar med lokalen och produkterna som säljs.

Känsel.

Känsel är en viktig faktor i hur kunderna uppfattar en produkt och dess kvalitet, då val av produkter i vissa butiker många gånger baseras på hur produkten känns.ID-10033624

Sinnet kan påverkas genom att använda olika material på förpackningar eller trycksaker, olika vikt på produkterna samt olika temperatur i butiken. Kunden vill uppleva varorna innan de köper dem och därför är det viktigt för butiken att uppmuntra kontakt mellan konsumenterna och varorna.

Tips från coachen.

Ha alltid en demoprodukt som kunden kan hålla i och känna på. Genom att ha demoprodukter uppmuntrar man kunden till att känna på den och vinner tid för försäljaren att uppmärksamma kunden för att hinna berätta mer om produkten. Demoprodukter minskar även risk för återköp och missnöjda kunder.

Vi vill att du ska lyckas med din sinnesmarknadsföring. Hör med oss om vad vi kan hjälpa till med när det gäller doftmarknadsföring för det är vi bäst på.