Professionell doftmarknadsföring — Vi kan allt inom doft

Sinnesmarknadsföring i praktiken

31 jul, 2014

Vi på Aroma Marketing Sverige vill förklara begreppet sinnesmarknadsföring som är så populärt just nu. Hur är det egentligen att marknadsföra mot våra 5 klassiska sinnen?

sinnesmarknadsföring

Sinnesmarknadsföring är ett relativt nytt begrepp för norden

Det har endast gjorts ett fåtal studier inom området. Det är dock en typ av marknadsföring som verkligen ligger rätt i tiden. Marknadsföringen som vi känner till har under senare år förändrats på grund av allt hårdare konkurrens och ständig produktutveckling. Massmarknadsföringen har fått mindre betydelse och istället ersatts med en marknadsföring där fokus ligger på att tilltala varje segment. Kunderna erbjuds ofta individuella lösningar, vilket innebär att kundens roll har ökat. Idag handlar det om individualisering och att skräddarsy produkter och lösningar och vara kundorienterad. Den tidigare massmarknadsföringen, där budskap om produkten stod i centrum genom annonsering, direktreklam och tv-reklam, är därför inte lika effektiv att använda för att nå ut till kunderna idag.

Marknadsförning på individuell nivå

Idag är det viktigt att förmedla ett budskap där kunden eller sinnena står i centrum. Ja, våra 5 klassiska sinnen – syn, hörsel, känsel, smak och sist men inte minst doft. Människans 5 orienteringssinnen är avgörande i dagens marknadsföringskampanjer eftersom med hjälp av våra sinnen avgör vi vad vi tycker om och ifall det är bra för oss eller inte. Dem fem sinnena är helt avgörande för en människas upplevelser av olika inköp som vi gör.

sinnesmarknadsföring

Involvera konsumenten mer

Med hjälp av rätt strategiskt utformad sinnesmarknadsföring kan man både ge kunder rätt köpsignaler och även manipulera beteendena. Sinnesmarknadsföring gör konsumenterna mer involverade och intresserade av sina inköp, vilket leder till nöjdare kunder. Sinnemarknadsföring är särskilt gynnsamt i livsmedelsbutiker då det går att stimulera samtliga sinnen genom relativt enkla medel. Att handla måste vara en upplevelse där kunderna använder sina orienteringssinnen för att göra en bedömning innan de beslutar om de vill köpa en produkt eller inte.

Därför måste det vara tillåtet för kunden att röra, prova, lukta, smaka, lyssna och undersöka produkten. Vilket skapar direkt ett ökat förtroende för varan. Med hjälp av Sinnesmarknadsföring kan kundbemötandet bli bättre, vilket på lång sikt leder till att varumärket förstärks och kan kännas igen genom flera sinnen.

Håll utskick efter hur de olika sinnena fungerar och efter fler marknadsföringstips om Syn, Känsel, Smak, Hörsel och Doft på vår hemsida som kommer komma upp inom kort!