Professionell doftmarknadsföring — Vi kan allt inom doft

Det livsviktiga luktsinnet

Publicerat 21 oktober, 2020

På Aroma Marketing Sverige® tror vi att det är viktigt att alla sinnen stimuleras när kunder går in i en butik, för att de ska få djupare upplevelser, något som ökar möjligheten att kunden kommer tillbaka igen.

Forskning visar att alla fem sinnena är viktiga och om ett av sinnena är i obalans påverkar det vårt välbefinnande. Ta till exempel luktsinnet, som betyder mycket för flera av våra egenskaper, bland annat minne, matlust och attraktion. Luktsinnet är centralt för oss och cirka 90 procent av det vi uppfattar som smak är egentligen lukt. Ett nedsatt luktsinne påverkar livslusten och ökar risken för depression. Det i sin tur får flera följdeffekter som påverkad livskvalitet och matintag. Om man inte känner någon lukt äter man mindre och även sämre ur näringssynpunkt. Med minskat luktsinne upplevs maten som smaklös och för att kompensera luktbortfallet äter man sämre, vilket ökar risken att gå upp i vikt. Även sociala sammanhang påverkas av nedsatt luktsinne. Att äta och dricka gott är ofta centralt när man umgås med andra. Ifall man upplever att det inte ger något är det lätt att man isolerar sig och blir inåtvänd, vilket också ökar risken för depression.

Så luktsinnet är ytterst viktigt, och som tur är går det att träna upp ett nedsatt luktsinne, genom att systematiskt träna in lukt och doft så att sinnescellerna stimuleras. Då används istället andra sinnen, som till exempel syn och känsel, för att komma ihåg hur maten luktade före försämringen.

Amerikanska forskare har i en studie kommit fram till att det finns tio grundläggande lukter som beskriver luktsinnet:

  • Välluktande
  • Trä/kåda
  • Fruktig (icke- citrus)
  • Kemisk
  • Mint
  • Söt
  • Popcorn
  • Citron
  • Frän
  • Förruttnelse

Modellen för luktsinnet är en matematisk bild som utgår från hur lukterna uppfattas. Att det blir just tio lukter hänger delvis ihop med avgränsningar som forskarna gjort. Att de använder adjektiv som popcorn och mint beror på att det är ord som personer i försöket använt.

Syftet med studien var att ta fram en struktur för att kunna identifiera och värdera dofter. Kunskapen kan då användas för att förutsäga hur en kemikalie kommer att lukta, vilket i sin tur kan vara intressant för parfym-, smak- och luktföretag, för att för kunna framställa kemikalier som är behagliga för oss. På Aroma Marketing Sverige® ser vi fram emot att följa den här utvecklingen och hoppas i fortsättningen kunna bidra till att fler affärer fylls med väldoftande lukter.